huvide konflikt

huvide konflikt  

olukord, kus isiku sidemed või erahuvid (isiklikud, sotsiaalsed, ärilised või kutsealased), mõjutavad isiku ausust ja sõltumatust tema kutsetegevuses, või milles neid sidemeid või erahuvisid tajutakse isiku ausust ja sõltumatust mõjutavatena

Examples

Not defined

Source

 P3G


« t15

ee:sitemap

t88 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License