põhiandmed

põhiandmed   

miinimumandmed, mis on vajalikud proovi säilitamiseks ja selle kohta kande tegemiseks

Examples

 Diagnosis – usually topology Storage location Name 

Source

 Peter Geary, Canadian Tumour repository Network (CTRNet)


« t61

ee:sitemap

t65 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License