auditeerimine

auditeerimine  

menetluste, dokumentide, personali ülesannete, töövahendite ja –materjalide ja/või müüjate standardiseeritud tööoperatsioonide kirjeldustele või õigusaktidele vastavuse dokumenteeritud kontroll

Examples

Not defined

Source

 ISBER Best Practices, 2008 


« t13

ee:sitemap

t69 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License