eetikakomitee / eetika järelevalvekomisjon / teaduseetika komisjon

eetikakomitee / eetika järelevalvekomisjon / teaduseetika komisjon   

komisjon, kes teostab järelevalvet inimuuringute eetika küsimustes

Examples

Not defined

Source

 Litton, March 2006 draft


« t30

ee:sitemap

t66 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License