geen

geen  

pärilikkuse füüsiline ja funktsionaalne alusüksus, mis koosneb DNA lõigust, mis asub kindlaksmääratud kohas genoomis

Examples

Not defined

Source

 Nuffield, 2006


« t62

ee:sitemap

t34 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License