võrkandmetöötlus

võrkandmetöötlus   

üha enam tunnustust võitev kõrgemat tootlikkust võimaldav andmetöötluse mudel, mille kohaselt paljudest võrku ühendatud arvutitest moodustatakse virtuaalne arvutisüsteem, mis on võimeline jaotama arvutusülesande täitmise paljude paralleelselt toimivate üksuste vahel

Examples

 Grids use the resources of many separate computers connected by a network (usually the Internet) to solve large-scale computation problems. Grids provide the ability to perform computations on large data sets by breaking them down into many smaller ones, providing the ability to perform many more computations than would be possible on a single computer, by modelling a parallel division of labour between processes. 

Source

 Litton, January 2007


« t89

ee:sitemap

t47 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License