intellektuaalomand

intellektuaalomand  

inimmõistuse looming ning väljendused, millel on kaubanduslik väärtus ja mis on kaitstud asjaõiguse alusel (nt patendid, autoriõigus)

Examples

Not defined

Source

 P3G, adapted from NCI, 2006


« t43

ee:sitemap

t57 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License