koostalitlusvõime

koostalitlusvõime  

kahe või enama süsteemi või komponendi võime informatsiooni vahetada ning üksteiselt saadud informatsiooni kasutada

Examples

Not defined

Source

 ISO/IEC 24765


« t14

ee:sitemap

t71 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License