võti

võti  

informatsioon, mis määrab kindlaks seose andmete algse ja kodeeritud kuju vahel  

Examples

Not defined

Source

 Litton, March 2006 draft


« t38

ee:sitemap
de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License