labori infohaldussüsteem (ingl lüh LIMS)

labori infohaldussüsteem (ingl lüh LIMS)  

laboris kasutamiseks mõeldud tarkvara proovide, laboratooriumi kasutajate, instrumentide, standardite ja labori tööülesannete (nt  arvete väljastamine, proovide logistika ning tööprotsessi automatiseerimine) haldamiseks  

Examples

Not defined

Source

 Wikipedia


« t49

ee:sitemap

lexicon »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License