materjali või andmete üleandmise leping

materjali või andmete üleandmise leping  

leping, mis sõlmitakse teadusmaterjali andja ning materjali või andmete saaja vahel ja mis sätestab materjali või andmete üleandmise ja kasutamise tingimused

Näited

Not defined

Allikas

 P3G, adapted from NCI, 2006


« t51

ee:sitemap

t53 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License