tervishoiuteenuse osutaja

tervishoiuteenuse osutaja  

avaliku võimu kandja või kohalik omavalitsus (avalik-õiguslik tervishoiuteenuse osutaja) ja/või muu juriidiline või füüsiline isik (eraõiguslik tervishoiuteenuse osutaja), kes osutab tervishoiuteenust

Näited

Not defined

Allikas

 Litton, March 2006 draft


« t52

ee:sitemap

t31 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License