isikuandmete volitatud töötleja

isikuandmete volitatud töötleja  

isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel, kuid ei kuulu vastutava töötleja organisatsiooni

Näited

 An assistant may be a service bureau that processes personal data on behalf of a limited company or an authority.

Allikas

 Litton, March 2006 draft


« t58

ee:sitemap

t86 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License