isikuandmete vastutav töötleja

isikuandmete vastutav töötleja  

isik, kes üksi või koos teiste isikutega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid

Näited

 Generally, the controller of personal data is a legal person.

Allikas

 Litton, March 2006 draft


« t58

ee:sitemap

t86 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License