isikuandmete kaitse eest vastutav isik

isikuandmete kaitse eest vastutav isik   

isik, kelle on määranud isikuandmete vastutav töötleja, tehes talle ülesandeks tagada, et isikuandmeid töödeldaks korrektselt ja õiguspäraselt

Näited

Not defined

Allikas

 Litton, March 2006 draft


« t58

ee:sitemap

t86 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License