populatsiooni (või populatsioonipõhine) biopank

populatsiooni (või populatsioonipõhine) biopank  

bioloogilise materjali kogu, mida iseloomustavad järgnevad tunnused: I. Kogu on populatsioonipõhine; II. Kogu on loodud, või on konverteeritud eesmärgiga teha tulevaste teadusprojektide tarbeks kättesaadavaks bioloogilist materjali või sellest tuletatud andmeid; III. Kogu sisaldab bioloogilist materjali ning sellega seotud isikuandmeid, mis võivad sisaldada genealoogilisi, meditsiinilisi ja eluviisi puudutavaid andmeid (või nendega seotud andmeid) ning mida võidakse regulaarselt kaasajastada; IV. Kogu võtab vastu ja väljastab materjale korrastatud viisil

Näited

Not defined

Allikas

 Council of Europe, 2006


« t65

ee:sitemap

t64 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License