avalik kasutus

avalik kasutus  

avalikku kasutusse jäävad niisugused teadmised ja uuendused, mille suhtes ühelgi füüsilisel või juriidilisel isikul ei saa olla ega tekkida omandit

Näited

Not defined

Allikas

 P3G, adapted from Wikipedia


« t69

ee:sitemap

t70 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License