avalikkuse osalemine

avalikkuse osalemine  

populatsiooni või subpopulatsiooni aktiivne osalemine biopanga arengus, haldamises ja juhtimises (nt kaasamine, nõustamine, suhtlemine, huvigruppide hõlmamine…)

Näited

Not defined

Allikas

 P3G


« t70

ee:sitemap

t8 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License