Väljastamine

Väljastamine  

(biopankade kontekstis) proovide kogumi või muu bioloogilise materjali füüsiline üleandmine koos materjaliga seotud teabega, kuid ilma täieulatusliku vastutuse üleminekuta, ühelt vastutajalt teisele vastutajale viimase taotlusel

Näited

Not defined

Allikas

 Litton, March 2006 draft


« t37

ee:sitemap

t63 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License