jälgitavus

jälgitavus  

võimalus määrata kindlaks proovi asukoht ükskõik millises proovi andmise, kogumise, töötlemise, analüüsimise, säilitamise ja hävitamise staadiumis 

Näited

Not defined

Allikas

 ISBER Best Practices, 2008


« t58

ee:sitemap

t50 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License