identifitseerimatu

identifitseerimatu  

mõiste iseloomustab proove ja andmeid, mille identifitseerimiseks vajalikku informatsiooni ei kogutud, või koguti, ent ei säilitatud ning informatsiooni ei ole enam võimalik taastada

Näited

Not defined

Allikas

 P3G, adapted NCI, 2006


« t15

ee:sitemap

t42 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License