luottamuksellisuus

luottamuksellisuus

näytteiden ja niihin liittyvän tiedon suojaaminen ja käsitteleminen siten, että luottamus toimijoiden kesken säilyy 

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: tunnisteellisia näytteitä ja niihin liittyviä tietoja käsiteltäessä on huolehdittava siitä, että: 1) näyte ja siihen liittyvät tiedot koodataan biopankin antamalla koodilla näytteen ja tiedon tallettamista, säilyttämistä, analysoimista, tutkimista ja käyttöä varten; 2) näytteet ja niihin liittyvät tiedot säilytetään erillään koodiavaimesta; 3) tietojärjestelmät mahdollistavat biopankissa säilytettävien näytteiden ja henkilötietojen turvallisen säilymisen, käytön, seurannan ja yksittäisen tunnistustapahtuman todentamisen

Alkuperäinen lähde

 P3G ; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« lexicon

fi:sitemap

t54 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License