suostumus / tietoon perustuva suostumus

suostumus / tietoon perustuva suostumus

 henkilön vapaaehtoinen, nimenomainen ja yksiselitteinen ilmaus suostua asiaan, josta hänelle on annettu tietoa ja johon häntä on pyydetty

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: suostumus, henkilön antama kirjallinen suostumus. Henkilö voi antaa suostumuksensa hänestä otettujen tai otettavien näytteiden säilyttämiseen biopankissa ja käyttämiseen biopankkitutkimuksessa, henkilötietojensa luovuttamiseen, häntä koskevien rekisteritietojen yhdistämiseen sekä näytteen ja näytteen yhteydessä häneltä saatujen tietojen muuhun käsittelyyn biopankkitutkimuksen edellyttämässä laajuudessa.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t17

fi:sitemap

t27 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License