biopankin lopettaminen

biopankin lopettaminen

biopankkitoimintaa harjoittavan organisaation toiminnan lopettaminen

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: Biopankin toiminta päättyy, jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto poistaa biopankin valtakunnallisesta biopankkirekisteristä.

Alkuperäinen lähde

Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t6

fi:sitemap

t7 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License