biopankin perustaminen

biopankin perustaminen

uuden biopankkinäytteitä hallinnoivan organisaation perustaminen ja sen resurssien, tehtävien jne. määrittäminen 

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: Biopankin voi perustaa sellainen yksityinen tai julkinen laitos, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jolla on taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet sekä oikeudelliset ja tutkimukselliset edellytykset biopankin ylläpitoon ja näytteiden käsittelyyn. Perustajalla tulee olla toiminnan edellyttämä henkilöstö, tilat ja laitteet.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t6

fi:sitemap

t7 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License