tietosuojan valvoja

tietosuojan valvoja

 (tehtävät/nimikkeet Suomessa muotoutunevat mahdollisen biopankkilain myötä) tehtävän määrittelyn päämäärä on se, että henkilötietoja käsittelevät, niiden käytöstä päättävät ja tapahtumien asianmukaista ja lakeja noudattavaa toteuttamista valvovat henkilöt ovat toisistaan riippumattomia

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: Biopankin tulee laatia ennen toimintansa aloittamista toimintaansa varten kirjalliset tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat toimintaohjeet sekä menettelyt niiden valvomiseksi.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t60

fi:sitemap

t23 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License