henkilökoodi

henkilökoodi

 numero tai muu koodi, jonka avulla tietty näyte tai tieto on yhdistettävissä tiettyyn yksilöön

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: näyte ja siihen liittyvät tiedot koodataan biopankin antamalla koodilla näytteen ja tiedon tallettamista, säilyttämistä, analysoimista, tutkimista ja käyttöä varten

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t39

fi:sitemap

t57 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License