väestöpohjainen biopankki

väestöpohjainen biopankki

 väestöpohjainen näytekokoelma, jolla on seuraavat ominaisuudet: näytteet on koottu väestöpohjaisesti/väestö-otoksesta; kokoelma on koottu tai jälkeenpäin muunnettu tarjoamaan biologista materiaalia ja siitä saatua tietoa tulevien tutkimusprojektien tarpeisiin; kokoelma sisältää biologisia näytteitä ja henkilökohtaista tietoa, mukaan lukien genealogista, lääketieteellistä tai elämäntapatietoa tai mahdollisuuden yhdistää näytteet tällaiseen tietoon, jota mahdollisesti päivitetään; näytteitä kootaan ja luovutetaan käyttöön organisoidusti

Huomautuksia ja esimerkkejä

Not defined

Alkuperäinen lähde

 Council of Europe, 2006


« t65

fi:sitemap

t26 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License