biopankista vastaava henkilö

biopankista vastaava henkilö

henkilö, joka on vastuussa biopankista ja sitä hallinnoivan organisaation toiminnasta

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: biopankista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia: 1) säilytettävien näytteiden laadunvalvonnasta; 2) rekisterien ja tietokantojen ylläpitämisestä, yhdistämisestä ja suojaamisesta; 3) yksityisyyden suojan varmistamisesta näytteitä käsiteltäessä; 4) koodiavaimen säilyttämisestä ja käytön valvonnasta; 5) tiedonsaantioikeuden toteutumisesta; 6) muista biopankkilaissa vastaavalle henkilölle säädetyistä tehtävistä.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t7

fi:sitemap

t4 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License