siirto

siirto

biopankkien yhteydessä tässä tarkoitetaan biopankin tai näytekokoelman siirtämistä niihin liittyvine vastuineen (säilyttäminen, käyttämisen periaatteet) yhdeltä biopankin johtajalta/vastuuhenkilöltä toiselle (katso johtaja)

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: Jos näytteen ja siihen liittyvän tiedon omistus tai hallinta siirtyy toiselle biopankille tai näyte hävitetään, näytettä koskeva rekistereissä oleva tieto poistetaan. Siirretyt näytteet vastaanottavan biopankin tulee koodata näytteet uudelleen.

Alkuperäinen lähde

 Litton, March 2006 draft; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t66

fi:sitemap

start »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License