tunnistamaton

tunnistamaton

 näytteet tai tieto, jotka on koottu ilman tunnistetietoja tai joihin koottuja tunnistetietoja ei ole säilytetty eikä niitä ole enää löydettävissä 

Huomautuksia ja esimerkkejä

Biopankkilaki: tunnisteeton näyte: näyte, johon ei ole liitetty luonnollisen henkilön yksilöivää tietoa tai jonka yhteys tietoon on pysyvästi katkaistu

Alkuperäinen lähde

 P3G, adapted NCI, 2006; Suomen biopankkilaki 30.11.2012/688


« t82

fi:sitemap

t42 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License