MIABIS

MIABIS: Minimum Information About BIobank data Sharing

MIABIS representerer minimum informasjonen som er nødvendig for å muliggjøre utveksling av biologiske prøver og data mellom biobanker.
MIABIS inneholder to hovedklasser:


« lexicon

no:sitemap
de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License