MIABIS

MIABIS: Minimum Information About BIobank data Sharing

MIABIS anger den minimala information som rekommenderas för att möjliggöra utbyte och delning av metadata mellan biobanker och forskningsstudier som använder biobanksprov.
MIABIS förekommer endast på engelska och innehåller två klasser:


« t53

se:sitemap

t47 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License