kohort

kohort

en grupp av fysiska personer identifierbar genom en gemensam egenskap (e.g., demografi, exponering, åkomma… )

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G


« t9

se:sitemap

t14 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License