sjukdomsorienterad biobank

sjukdomsorienterad biobank

innehåller prover och information från fysiska personer med en specifik sjukdom och ämnar finna nya behandlingar för denna sjukdom

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Biobanking in British Columbia


« t27

se:sitemap

t12 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License