audit

audit

dokumenterad granskning av förfarningssätt, akter, personalfunktioner, utrustning, faciliteter och/eller leverantör för att utvärdera hur SOPs, lagar och bestämmelser efterlevs

Kommentarer och exempel

Example

Källa

ISBER Best Practices, 2008


« t32

se:sitemap

t2 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License