styrning

styrning

processen för policy-orientering och management som vägleder och reglerar forskning under etiska och vetenskapliga normer så att resultat kan användas till att förbättra folkhälsan

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G, adopted PAHO, 2005


« t83

se:sitemap

start »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License