gridberäkning

gridberäkning

en framväxande beräkningsmodell som ger möjlighet för högre beräkningskapacitet genom användandet av flertalet datorer i ett nätverk för att representera en virtuell datorarkitektur vilken kan distribuera exekveringsprocesser över en parallell infrastruktur

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Litton, January 2007


« t36

se:sitemap

t40 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License