biobank

biobank

Samlingar, arkiv och distributionscentraler för alla typer av mänskliga biologiska prover, såsom blod, vävnader, celler eller DNA och / eller relaterad data såsom tillhörande klinisk data och forskningsdata samt biomolekylära resurser, inklusive modell-och mikroorganismer som kan bidra till förståelsen av fysiologi och sjukdomar hos människor.

Kommentarer och exempel

För svenska ändamål se även definitionen av biobank enligt Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Källa

Statutes BBMRI-ERIC

Version

3.0


Historik

Version 2.0
En organiserad samling av mänskligt biologiskt material med tillhörande information som lagras för en eller flera forskningsändamål.
P3G Lexicon


Version 1.0
Samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material.
Litton, March 2006 draft


« t5

se:sitemap

t7 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License