informationssystem

informationssystem

ett informationsbearbetningssystem, tillsammans med tillhörande organisatoriska resurser, som humana, tekniska och finansiella resurser, som förser med och distribuerar information

Kommentarer och exempel

Example

Källa

ISO/IEC 2382-1:1993


« t43

se:sitemap

t64 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License