immateriella rättigheter

immateriella rättigheter

kreativa idéer och uttryck från det mänskliga sinnet som har kommersiellt värde och ges rättsskydd, i form av t ex patent eller upphovsrättsskydd

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G, adapted from NCI, 2006


« t45

se:sitemap

t43 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License