laboratorieinformationshanteringssystem

laboratorieinformationshanteringssystem

datorprogram som används i ett laboratorium för hantering av prover, laboratorieanvändare, utrustning, standarder och andra laboratoriefunktioner som fakturering, hantering av mikrotiterplattor och automatisering av arbetsflöde

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Wikipedia


« t71

se:sitemap

lexicon »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License