populationsbaserade biobanker

populationsbaserade biobanker

en samling av biologiskt material som har följande egenskaper:

I. Samlingen har sin grund i en population
II. Den är etablerad, eller har konverterats, för att förse biologiskt material eller data från detta för multipla framtida forskningsprojekt
III. Den innehåller biologiskt material och tillhörande personlig data vilket kan inkludera eller kopplas till geografisk, medicinsk eller livsstilsdata och vilken kan uppdateras
IV. Den mottar och levererar material på ett organiserat sätt.regelbundet

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Council of Europe, 2006


« t65

se:sitemap

t66 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License