pseudonym

pseudonym

identifierare som skiljer sig från den som vanligen används för att identifiera ett objekt eller en person, och vilken kan kopplas till den ursprungliga identifieraren genom speciella förfarningssätt vilka inte är tillgängliga för allmänheten

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Litton, March 2006 draft


« t81

se:sitemap

t68 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License