allmän egendom

allmän egendom

allmän egendom omfattar kunskapsbanken och de innovationer för vilka ingen fysisk eller juridisk person kan instifta eller vidmakthålla äganderätt för

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G, adapted from Wikipedia


« t69

se:sitemap

t70 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License