kvalitet

kvalitet

överensstämmelse för biologiskt prov eller process med etablerade specifikationer eller standarder

Kommentarer och exempel

Example

Källa

ISBER Best Practices, 2008


« t48

se:sitemap

t49 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License