utlämning

utlämning

(i biobankssammanhang) fysisk transport av en provsamling eller annat biologiskt material med tillhörande information från en huvudman till en annan, på begäran av den andre huvudmannen, och utan överlämnade av ansvar

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Litton, March 2006 draft


« t85

se:sitemap

t29 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License