övervakning

övervakning

systematisk insamling, kartläggning och spridning av hälsorelaterad data med syftet att stödja planering, implementering och utvärdering av folkhälsa

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G


« t51

se:sitemap
de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License