oidentifierbar

oidentifierbar

prover och data för vilka information för identifierbarhet ej samlats in eller har gått förlorats

Kommentarer och exempel

Example

Källa

P3G, adapted NCI, 2006


« t47

se:sitemap

t87 »

de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License