wrapper

wrapper

en datastruktur eller program som innehåller (”omger”) andra data eller program, så att de ingående elementen kan användas av olika system

Kommentarer och exempel

Example

Källa

Adapted from PCMAG.COM, Encyclopedia


« t89

se:sitemap
de-small-flag.JPG
ee-small-flag.jpg
gb-small-flag.JPG
es-small-flag.jpg
fr-small-flag.jpg
it-small-flag.JPG
no-small-flag.jpg
fi-small-flag.jpg
se-small-flag.jpg
nl-small-flag.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License